Multi Trolley Standard 6.0

Category:

Multi Trolley Standard 6.0 är utvecklad för att en person enkelt ska kunna flytta tunga och otympliga kontors- och hemmamöbler på egen hand. Genom att slippa lyfta eller bära undviker du risken för skador och de smidiga hjulen gör vagnen lätt att manövrera även i trånga utrymmen.

Multi Trolley Standard 6.0 är vår storsäljare och kan med hjälp av de flexibla stolparna användas till att flytta många olika typer av möbler. Alla delar kan justeras eller tas bort.

PRIS: 4595:-     (Moms & frakt tillkommer)

Distributors

Description

Användning:

Montera Multi Trolley på din möbel genom att justera låsstolparna (håll i knappen för att vrida handtaget). Tryck ned bromsarna innan montering på möbeln. Innan tippning, se till att alla hjul pekar nedåt. Tippa möbeln så att de fyra hjul står stadigt på marken. Lås upp hjulen och sedan är det bara att rulla iväg.

Innan användning kontrollera montage av hjul, låsstolpar, stödstolpar och bromsar.

 

Observera:

Max last 250 kg.

Höga föremål ökar tipprisken. Det är viktigt att höga föremålet lutar mot stödstolparna.

I trånga utrymmen tänk på klämrisk.

 

Exempel på objekt som du enkelt flyttar med Multi Trolley är:

Skrivbord, bord, konferensbord, sängar, soffor, whiteboards, skåp, hyllor och mycket, mycket mer.

 

Fördelar med att använda Multi Trolley:

Nöjda kunder – genom att en person kan utföra jobb där det tidigare har behövts två spar dina kunder pengar på denna effektiva metod. Multi Trolley gör det smidigt att manövrera stora och otympliga föremål vilket gör det lätt att undvika skada på både flyttobjekt och i lokaler.

Säker personal – Multi Trolley är en rekommenderad arbetsmetod av EHSS (Svenska Ergonomiföreningen) och möter EU-direktivet om manuell hantering (90/269/EEC). Genom att undvika tunga lyft och att bära otympliga objekt kan du ge både dig och din personal en ergonomisk arbetsmiljö med minimerad risk för arbetsskador och sjukskrivningar.

Ökad lönsamhet – genom att effektivisera din personalstyrka och din tid blir Multi Trolley snabbt en lönsam investering. Den smidiga och snabba hanteringen av flyttobjekt ute hos kund minskar risken för reklamationer och ökar nöjdheten hos kunden. Genom den ergonomiska arbetsmetoden som möter gällande EU-direktiv minskar risken av betungande personalkostnader i samband med kostsamma sjukskrivningar. Därför kan vi stolt konstatera att köpet av en Multi Trolley är ett ekonomiskt val.

Längd78 cm
Bredd42 cm
Höjd stödstolpe76 cm
Höjd låsstolpe42 cm
Vikt12 kg
Max belastning250 kg
Material2mm stålprofil

Multi Trolley Standard 6.0

Category:

Multi Trolley Standard is ergonomically designed so one person is able to move furniture completely on their own. Without needing to directly lift or carry items you avoid the risk of injury and the smooth wheels make the trolley easy to handle, especially in tight spaces.

The flexible posts are designed to fit the item at hand, regardless of size or thickness.

All posts are completely adjustable and removable.

 

Distributors

Description

Use:

Lock the wheels first. Apply Multi Trolley to the side of the object and adjust the posts accordingly (press the button, turning the handle to loosen or lock). Make sure all the wheels are pointing downwards before tipping. Tip the object until all the wheels are steady on the ground. Unlock the brakes and simply roll away.

Before using, check all items are assembled correctly.

 

Observe:

Capacity: 250 kg / 550 lbs.

Higher objects increase the risk of tipping, ensure object is leaning against the adjustable support posts.

In tight spaces, be careful of trapping fingers.

 

Examples of items that can be moved with Multi Trolley are:

Tables, desks, beds, sofas, whiteboards, cabinets, shelves, boards, panels and much, much more.

 

Advanatges of using Multi Trolley:

Satisfied customers -1 person can perform a job that previously demanded at least 2, you can save money with this efficient method and reallocate resources (or not have to wait for a colleague). Multi Trolley makes it easy to maneuver big and awkward items, removing the risk of damage to users, items and premises.

Safety first – Multi Trolley is recommended by various ergonomic agencies (such as Sweden’s EHSS) and meets the EU directive on materials handling (90/269/EEC). Through avoiding heavy lifts and carrying awkward loads you can create both an ergonomic working environment with minimised risk work work-related injuries and sick days lost.

Increased profitability by streamlining your time and workforce, Multi Trolley becomes a profitable investment that is quickly paid off. Smooth and quick handling of furniture reduces customer complaints and increases satisfied customers. Improving employees’ health and equipment reduces sick days lost to injuries and improves working lives. That is why we proudly state that Multi Trolley is an economic necessity.

Length78 cm / 31 inches
Width42 cm / 17 inches
Height78 cm / 31 inches
Weight12 kg / 26 lbs
Capacity250 kg / 550 lbs
Material2 mm steel profile

Multi Trolley Standard 6.0

Category:

Multi Trolley Standard 6.0 är utvecklad för att en person enkelt ska kunna flytta tunga och otympliga kontors- och hemmamöbler på egen hand. Genom att slippa lyfta eller bära undviker du risken för skador och de smidiga hjulen gör vagnen lätt att manövrera även i trånga utrymmen.

Multi Trolley Standard 6.0 är vår storsäljare och kan med hjälp av de flexibla stolparna användas till att flytta många olika typer av möbler. Alla delar kan justeras eller tas bort.

PRIS: 4595:-     (Moms & frakt tillkommer)

Distributors

Description

Användning:

Montera Multi Trolley på din möbel genom att justera låsstolparna (håll i knappen för att vrida handtaget). Tryck ned bromsarna innan montering på möbeln. Innan tippning, se till att alla hjul pekar nedåt. Tippa möbeln så att de fyra hjul står stadigt på marken. Lås upp hjulen och sedan är det bara att rulla iväg.

Innan användning kontrollera montage av hjul, låsstolpar, stödstolpar och bromsar.

 

Observera:

Max last 250 kg.

Höga föremål ökar tipprisken. Det är viktigt att höga föremålet lutar mot stödstolparna.

I trånga utrymmen tänk på klämrisk.

 

Exempel på objekt som du enkelt flyttar med Multi Trolley är:

Skrivbord, bord, konferensbord, sängar, soffor, whiteboards, skåp, hyllor och mycket, mycket mer.

 

Fördelar med att använda Multi Trolley:

Nöjda kunder – genom att en person kan utföra jobb där det tidigare har behövts två spar dina kunder pengar på denna effektiva metod. Multi Trolley gör det smidigt att manövrera stora och otympliga föremål vilket gör det lätt att undvika skada på både flyttobjekt och i lokaler.

Säker personal – Multi Trolley är en rekommenderad arbetsmetod av EHSS (Svenska Ergonomiföreningen) och möter EU-direktivet om manuell hantering (90/269/EEC). Genom att undvika tunga lyft och att bära otympliga objekt kan du ge både dig och din personal en ergonomisk arbetsmiljö med minimerad risk för arbetsskador och sjukskrivningar.

Ökad lönsamhet – genom att effektivisera din personalstyrka och din tid blir Multi Trolley snabbt en lönsam investering. Den smidiga och snabba hanteringen av flyttobjekt ute hos kund minskar risken för reklamationer och ökar nöjdheten hos kunden. Genom den ergonomiska arbetsmetoden som möter gällande EU-direktiv minskar risken av betungande personalkostnader i samband med kostsamma sjukskrivningar. Därför kan vi stolt konstatera att köpet av en Multi Trolley är ett ekonomiskt val.

This product doesn't have any dimensions
This product doesn't have any documents

Multi Trolley Standard 6.0

Category:

Der Multi Trolley Standard 6.0 ist so konstruiert, dass eine einzelne Person unhandliche und sperrige Büro- oder Wohnungsmöbel bequem und einfach bewegen kann. Das Anheben oder Tragen von Möbelstücken ist nicht notwendig, womit der Verletzungsgefahr vorgebeugt wird. Die Räder sind so konzipiert, dass der Trolley auf jedem Untergrund einsetzbar und besonders für enge Durchgänge oder kleine Räume geeignet ist.

Die verstellbaren Pfosten sind so designt, dass jede Art von Möbelstück transportiert werden kann, unabhängig von ihrer Größe.

Alle Pfosten können verstellt und abgenommen werden.

 

Distributors

Description

Benutzung:

Betätigen Sie zuerst die Feststellbremsen, um die Position der Räder des Multi Trolleys zu sichern. Legen Sie den Multi Trolley auf die Seite, um die Pfosten der Größe der Möbel anzupassen. Versichern Sie sich, dass die Räder auf den Boden zeigen, bevor Sie den Multi Trolley samt Objekt wieder in eine aufrechte Position bringen. Nachdem die Pfosten des Multi Trolleys dem Gegenstand angepasst wurden, kann er wieder auf alle vier Räder gestellt werden, lösen Sie die Bremsen und beginnen bequem Ihren Transport.

Bevor Sie den Multi Trolley in Gebrauch nehmen, stellen Sie sicher, dass sowohl die fixierten Stützstangen als auch die verstellbaren Stangen und die Räder sicher montiert sind.

 

Bitte beachten Sie:

Maximal zugelassenes Gewicht: 250 kg.

Hohe Gegenstände erhöhen die Gefahr, dass das Möbelstück umkippen kann. Lehnen Sie daher den Gegenstand an die verstellbaren Stangen.

Achten Sie auf Ihre Finger in schmalen Durchgängen.

 

Mit dem Multi Trolley können Sie z.B. folgende Gegenstände mühelos transportieren:

Tische, Schreibtische, Betten, Couchen, Whiteboards, Schränke und Kästen, sowie Regale, Bretter, Bauplatten und vieles mehr.

 

Der Multi Trolley bietet viele Vorteile:

Zufriedene Kunden – Sparen Sie Zeit, Geld und Ressourcen, denn durch den Gebrauch von Multi Trolley können Möbel nun von einer einzigen Person bewegt werden. Multi Trolley erleichtert das Manövrieren großer und unhandlicher Gegenstände. Es muss nicht mehr auf eine helfende Hand gewartet und Arbeitskräfte können neu verteilt werden. Außerdem können somit Schäden an Gegenständen und Räumlichkeiten vermieden werden.

Erhöhte Sicherheit – Multi Trolley wird von verschiedenen ergotherapeutischen Vereinigungen  empfohlen (u.a. die schwedische Gesellschaft für interdisziplinäre Ergotherapie) und  erfüllt vollständig die Anforderungen der EU-Richtlinie zur manuellen Lasthandhabung (90/269/EEC). Multi Trolley verbessert Ihr Arbeitsumfeld. Seine ergonomische Arbeitsmethode verringert das Risiko, dass sich Mitarbeiter verletzen und minimiert somit verletzungsbedingte Ausfälle am Arbeitsplatz.

Höhere Rentabilität –  indem Sie Zeit und Arbeitskraft sparen wird der Multi Trolley zu einer profitablen Investition, die sich im Handumdrehen für Sie ausgezahlt hat. Die schnelle und einfache Anwendung verringert Reklamationen und führt zu mehr zufriedenen Kunden. Daher können wir mit Stolz sagen, dass Multi Trolley eine wirtschaftlich gute Entscheidung darstellt.

Länge78 cm
Breite42 cm
Verstellbare Stützstangen76 cm
Fixierte Stützstangen42 cm
Gewicht12 kg
Maximale Tragkraft250 kg
Hergestellt2mm dicken Stahlprofil